Nowe nabory do programów

Fundacja ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w II edycji programu HOMING PLUS* i II edycji programu POMOST*. O udział w programie HOMING PLUS mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora, którzy niedawno wrócili do kraju, jak również  kandydaci, któ...

Program KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła siedmiu laureatów pierwszej w tym roku edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie pobytu na stażu podoktorskim w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym na...

Kolejna edycja programu TEAM rozstrzygnięta

Fundacja ogłosiła wyniki V edycji programu TEAM*, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym przeprowadzenia w Polsce najbardziej oryginalnych projektów badawczych w dziedzinach bio, info, techno. W zakończonej edycji dziewięciu najlepszych kandy...

Nowe książki w serii Monografie FNP

Humanistyczna seria wydawnicza Monografie FNP, w ramach której ukazują się szczególnie wartościowe i oryginalne prace polskich badaczy, obejmuje już 133 pozycje. Najnowsze tytuły podejmują ważne, a nieopracowane dotychczas zagadnienia z zakresu filoz...

KOLUMB 2010 – I edycja konkursu – aktualizacja

Do I w 2010 roku edycji programu KOLUMB (stypendia na zagraniczne staże podoktorskie) wpłynęło 101 wniosków. Chcielibyśmy poinformować kandydatów, że ze względu na tak dużą liczbę zgłoszonych aplikacji II etap konkursu (recenzje wniosków) jeszcze trw...