Laureaci ostatniej edycji programu WELCOME

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartej i ostatniej edycjiprogramu WELCOME* adresowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację projektów badawczych w Polsce. Laureatami czw...

Laureaci w II edycji programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrzy...

Laureaci VI edycji programu TEAM

Fundacja ogłosiła wyniki VI edycji programu TEAM*, którego celem jest finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych w najlepszych zespołach naukowych prowadzących badania w dziedzinach Bio, Info, Techno. W zakończonej edycji ośmiu najlepszych ka...

Konkurs w programie KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła ośmiu laureatów kolejnej edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym. Stypendyś...