Laureaci programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów III edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrz...

Podpisanie umowy projektu SKILLS

Z radością informujemy o podpisaniu umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie projektu  ?SKILLS? w ramach Działania 4.2 ?Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym? Programu O...

Laureaci ostatniej edycji programu WELCOME

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartej i ostatniej edycjiprogramu WELCOME* adresowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację projektów badawczych w Polsce. Laureatami czw...

Laureaci w II edycji programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrzy...