Program wP-U_wszystkie

Wesprzyj naukowców z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi akcję fundraisingową na rzecz naukowców i naukowczyń z Ukrainy. Poprzez stronę pomocukrainie.fnp.org.pl można przekazywać wsparcie finansowe na zatrudnienie osób z Ukrainy w projektach realizowanych w ramach ...
international-gdb40e9ed9_1920

FNP dla naukowców z Ukrainy

Aby kontynuować pracę naukową, badacze i badaczki z Ukrainy potrzebują wsparcia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła w marcu br. program, w ramach którego Fundacja planuje sfinansowanie do sześciu projektów realizowanych wspólnie przez badacz...