Flag of Ukraine

Świat naukowy na pomoc Ukrainie

Środowisko naukowe z całego świata zjednoczyło się w organizacji sieci wsparcia dla dotkniętej wojną Ukrainy. W ostatnich dniach pojawiło się wiele inicjatyw, oferujących konkretną pomoc i wsparcie. Kilka z nich przedstawiamy poniżej. #ScienceForUkra...