pexels-monstera-production-7412031

FNP wobec Open Access

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera ideę Otwartego Dostępu (OA – Open Access) do publikacji naukowych i wykorzystanych w nich wyników badawczych. Zależy nam na maksymalizacji wpływu badań finansowanych ze środków publicznych na rozwój nauk...
books-2596809_1280

Jak poprawić naukę w Polsce?

Wiosną 2023 r. Polska Akademia Umiejętności, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Fundacja Batorego zainicjowały debatę środowiska naukowego poświęconą koniecznym zmianom warunkującym rozwój nauki w Polsce. Jej celem jest wypracowanie konsensusu i usta...

Prezes FNP o tworzeniu kultury jakości: Ustawa 2.0

Doskonałości naukowej nie da się zadekretować. Można i trzeba natomiast dążyć do niej poprzez wprowadzenie systemowych projakościowych rozwiązań w finansowaniu nauki oraz wykształcenie w naszym środowisku kultury jakości. Uczelnie badawcze powinny by...

Wiceprezes FNP o wykształceniu humanistycznym

W wykształceniu humanistycznym musi być miejsce na edukację nauk o życiu, ścisłych czy technicznych. I vice versa. Inaczej wśród badaczy powstaną nierozumiejące się getta badaczy. A społeczeństwo potrzebuje ludzi o szerokich horyzontach ? mówi prof. ...