Ogłoszenie laureatów w programie POMOST

Fundacja ogłosiła listę laureatek w I edycji programu POMOST adresowanego do rodziców-naukowców. Do udziału w konkursie w ramach I edycji programu POMOST zgłosiło się 79 kandydatek – matek ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednos...

Raport Roczny 2009

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2009 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2009 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezen...

Jesienne nabory do programów FNP

We wrześniu, październiku i listopadzie br. Fundacja przeprowadzi nabory do dziewięciu programów stypendialnych skierowanych do naukowców z Polski i z zagranicy. Już teraz można składać aplikacje do pięciu programów finansowanych z funduszy europejsk...

Klub beneficjentów FNP na portalu Facebook

Zapraszamy beneficjentów FNP – stypendystów, laureatów nagród, uczestników programów – do dołączenia do grupy FNP CLUB uruchomionej na portalu Facebook. Celem FNP CLUB jest integracja osób związanych z Fundacją poprzez wymianę informacji, doświadczeń...

Trwa nabór wniosków do VI edycji programu VENTURES

W ramach programu VENTURES* finansowane są najlepsze projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki można będzie zastosować w innowacyjnej gospodarce. Do udziału w programie i złożenia wniosku zachęcamy doktorantów, absolwentów (zatru...

1,5 mln euro na projekt prof. Macieja Konackiego

Prof. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, laureat programu FOCUS w edycji 2007, znalazł się wśród zwycięzców tegorocznego konkursu Europejskiej Rady Nauki (European Research Council – ERC) viagra canadian pharmacy „Starting...