Konferencja „Nauka idzie w biznes”

7 listopada b.r. w Warszawie odbyła się konferencja „Nauka idzie w… biznes” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poświęcona współpracy przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji...

Spotkanie laureatów FNP w Gdańsku

20 października w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ze wszystkich szkół wyższych i ośrodków badawczych Trójmiasta. Pretekstem do organ...

Nasi laureaci wśród stypendystów POLITYKI

Tygodnik „Polityka” po raz 12. przyznał Nagrody Naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych tradycyjnie już znalazła się duża grupa laureatów różnych programów FNP. Troje spośród pięciu badaczy wyróżnionych p...
Wręczenie subsydiów MISTRZ

Wręczenie subsydiów MISTRZ 2012

11 października w Auli Głównej SGH w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ. Uroczystość uświetnił wykład Noblisty – prof. Thomasa C. Schellinga – który przyjechał do Polski na zaproszenie Fundacji. Spotka...