Nowe oferty pracy

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Oferty pracy w projektach laureatów, gdzie regularnie zamieszczamy nowe ogłoszenia o naborach do zespołów liderów projektów badawczych, które uzyskały wsparcie FNP. Młodzi badacze znajdą tam atrakcyjne oferty pracy n...

Wyniki V edycji programu POMOST

Fundacja rozstrzygnęła kolejną edycję programu POMOST*, skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Do konkursu zostały zgłoszone 83 wnioski (71 wniosków w obszarze Bio, Info, Techno, 12 ...

Rozstrzygnięcie IX edycji programu VENTURES

Fundacja ogłosiła wyniki IX edycji programu VENTURES* wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski. Do obecnie rozstrzygniętego konkursu wpłynęły 72 wnioski. Dz...

Laureaci konkursu MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” dwie nowe prace: Gry sztuki z architekturą dr Gabrieli Świtek z Uniwersytetu Warszawskiego Ukrzyżowani. Współ...

Laureaci ostatniej edycji programu TEAM

Fundacja ogłosiła wyniki 9. i jednocześnie ostatniej edycji programu TEAM*, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów z udziałem młodych uczonych w najlepszych zespołach naukowych, prowadzących badania w dziedzinach Bio, Info, Techno. D...
2011

Raport roczny Fundacji

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2011 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezen...

Żegnamy dr. Krzysztofa Sadleja, stypendystę FNP

23 czerwca zginął w górach dr Krzysztof Sadlej, fizyk i alpinista, wybitny młody uczony – laureat programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego tragicznej śmierci. Uroczystości pogrzebowe...
HR_Excellence in Research

Fundacja wobec Europejskiej Karty Naukowca

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zakończyła proces analizy swoich procedur pod kątem ich zgodności z wytycznymi Europejskiej Kary Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Raport z wynikami tej analizy i planem działań sł...