Start12_5

Stypendia START 2012 wręczone

W sobotnie przedpołudnie 21 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wręczyła dyplomy 117 laureatom jubileuszowej, 20.edycji programu START. W uroczystości, obok nagrodzonych młodych naukowców i ich bliskich, wzięli udział opiekunowie naukow...

II edycja programu POMOST – lista laureatów

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu POMOST adresowanego do rodziców-naukowców. Do udziału w konkursie zgłosiło się 109 kandydatek – matek ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach prowadzących badania naukowe.Decyz...

START 2012 – laureaci konkursu

Fundacja rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w programie START – stypendia dla młodych uczonych. Laureaci – 117 wybitnych młodych badaczy – zostali wyłonieni spośród 968 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 z...

Wyniki konkursu w programie HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów czwartej edycji programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. 21 laureatów konkursu otrzyma od FNP subsydium badawcze, w którego skład wcho...

Fundacja wyłoniła laureatów programu KOLUMB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła pięciu laureatów programu KOLUMB (edycja 2/2011), którzy otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w prestiżowym ośrodku naukowym. Do konkursu drugiej w 2011 roku e...