Kolejni uczeni skorzystają ze wsparcia mentorów

Fundacja rozstrzygnęła kolejną rekrutację do programu MENTORING FNP* skierowanego do laureatów i stypendystów FNP. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi ? z Polski ...

Wyniki VII edycji programu HOMING PLUS

Fundacja rozstrzygnęła VII edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. Do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków. Biorąc pod uwagę rekomendacje pan...

Znamy laureatki VII edycji programu POMOST

Fundacja rozstrzygnęła VII edycję programu POMOST skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Do konkursu zgłoszono 133 wnioski. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarzą...
Dr hab. Krzysztof Belczyński

Zabawa w Boga

Dr hab. Krzysztof Belczyński z Obserwatorium Astronomicznego UW, laureat programu Mistrz FNP, stworzył komputerowy model kosmosu, który za pomocą obliczeń wyjaśnia zagadki Wszechświata. Model pozwala nie tylko na sprawdzenie, jak w tej chwili funkcjo...