Artykuł beneficjenta FNP w Nature Nanotechnology

13 lutego 2011 roku na łamach „Nature Nanotechnology” ukazał się artykuł prezentujący pierwszy na świecie model ilościowych zależności pomiędzy strukturą chemiczną a toksycznością (Nano-QSAR ) nanocząstek tlenków metali. Naukowcy z Uniwersytetu...

Laureaci VI edycji programu TEAM

Fundacja ogłosiła wyniki VI edycji programu TEAM*, którego celem jest finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych w najlepszych zespołach naukowych prowadzących badania w dziedzinach Bio, Info, Techno. W zakończonej edycji ośmiu najlepszych ka...

Konkurs w programie KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła ośmiu laureatów kolejnej edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym. Stypendyś...

Nowe pozycje w serii MONOGRAFIE FNP

W wydawanej przez Fundację serii MONOGRAFIE FNP ukazały się trzy nowe pozycje: „Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie” dr. Marka Słonia, „Bóg a Zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” dr. Krzy...

Programy FNP w 2011 roku

Prezentujemy Program wspierania nauki, jaki Fundacja będzie realizować w 2011 r. Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych w tym roku FNP zamierza przeznaczyć prawie 120 mln zł, w tym ok. 90 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskie...

Dyplom od dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wyróżnił Fundację dyplomem za wspomaganie działań Funduszu skierowanych do wybitnie uzdolnionych dzieci. Dyplom odebrał prezes FNP – prof. Maciej Żylicz – podczas uroczystości wręczenia nominacji dla 521 tegorocznych p...