Laureaci w II edycji programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrzy...

Nagroda Jerzmanowskich dla prof. Macieja W. Grabskiego

Profesor Maciej W. Grabski, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 1992-2005, a obecnie – członek jej Rady, został uhonorowany Nagrodą Jerzmanowskich przyznawaną przez Polską Akademię Umiejętności. Profesor Grabski jest twórcą pozyc...

Artykuł beneficjenta FNP w Nature Nanotechnology

13 lutego 2011 roku na łamach „Nature Nanotechnology” ukazał się artykuł prezentujący pierwszy na świecie model ilościowych zależności pomiędzy strukturą chemiczną a toksycznością (Nano-QSAR ) nanocząstek tlenków metali. Naukowcy z Uniwersytetu...

Laureaci VI edycji programu TEAM

Fundacja ogłosiła wyniki VI edycji programu TEAM*, którego celem jest finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych w najlepszych zespołach naukowych prowadzących badania w dziedzinach Bio, Info, Techno. W zakończonej edycji ośmiu najlepszych ka...

Konkurs w programie KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła ośmiu laureatów kolejnej edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym. Stypendyś...