Dodatek o młodych naukowcach w Newsweeku

W bieżącym numerze tygodnika Newsweek znajduje się dodatek pt. „Kariera w nauce”. Można w nim znaleźć wywiad z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem FNP, opis dokonań sześciu młodych naukowców oraz praktyczny przewodnik po wybranych programach Fundacji. ...

Fundacja w USA

Fundacja była jednym z wystawców uczestniczących w siódmej edycji targów „Dni Kariery” organizowanych przez Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych. Ich celem jest zapoznanie studentów i stypendystów z możliwościami rozwijania karier...

Ogłoszenie laureatów w programie POMOST

Fundacja ogłosiła listę laureatek w I edycji programu POMOST adresowanego do rodziców-naukowców. Do udziału w konkursie w ramach I edycji programu POMOST zgłosiło się 79 kandydatek – matek ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednos...

Raport Roczny 2009

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2009 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2009 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezen...

Jesienne nabory do programów FNP

We wrześniu, październiku i listopadzie br. Fundacja przeprowadzi nabory do dziewięciu programów stypendialnych skierowanych do naukowców z Polski i z zagranicy. Już teraz można składać aplikacje do pięciu programów finansowanych z funduszy europejsk...