Nowe pozycje w serii MONOGRAFIE FNP

W wydawanej przez Fundację serii MONOGRAFIE FNP ukazały się trzy nowe pozycje: „Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie” dr. Marka Słonia, „Bóg a Zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” dr. Krzy...

Programy FNP w 2011 roku

Prezentujemy Program wspierania nauki, jaki Fundacja będzie realizować w 2011 r. Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych w tym roku FNP zamierza przeznaczyć prawie 120 mln zł, w tym ok. 90 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskie...

Dyplom od dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wyróżnił Fundację dyplomem za wspomaganie działań Funduszu skierowanych do wybitnie uzdolnionych dzieci. Dyplom odebrał prezes FNP – prof. Maciej Żylicz – podczas uroczystości wręczenia nominacji dla 521 tegorocznych p...

Nowe książki w serii MONOGRAFIE

„Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego” autorstwa Anny Dziedzic i „Historia mówiona i wojna” Piotra Filipkowskiego to najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach serii wydawniczej MONOGRAFIE FNP. Anna Dziedzic w swojej monografii poświ...

Fundacja pod lupą

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszej kompleksowej ewaluacji zewnętrznej swoich programów. Ewaluację, na zlecenie Fundacji, przeprowadzili zagraniczni eksperci reprezentujący prestiżowe instytucje wspierające naukę. Celem ewaluacji była bezstronna anali...

Przyznano stypendia konferencyjne

Zakończyła się IV w tym roku edycja konkursu o stypendia konferencyjne realizowanego przez FNP we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Stypendia na dofinansowanie kosztów udziału polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach, sympozj...

Przedłużenia w programie POWROTY/HOMING

Fundacja wyłoniła osoby, które otrzymają dodatkowe środki na przedłużenie dwuletniego subsydium POWROTY/HOMING na trzeci rok. Lista obejmuje ośmiu laureatów programu POWROTY/HOMING z edycji 2008. Każdy stypendysta otrzyma 70 tys. zł. Przedłużenia prz...