Pierwsze granty w programie POMOST

Fundacja wyłoniła pierwsze laureatki grantów dla kobiet w ciąży w programie POMOST*. Otrzymają one fundusze na zatrudnienie  asystentów, którzy będą je zastępować w wykonywaniu prac badawczych szkodliwych dla zdrowia w okresie od trzeciego miesiąca c...

I edycja stypendiów konferencyjnych w 2010 roku

Fundacja przyznała stypendia w pierwszej w tym roku edycji programu, w którym polscy naukowcy mogą się starać o dofinansowanie kosztów udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. W konkursie, w którym wzięło udział aż...

Łączymy się w żałobie

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na uroczystości rocznicowe do Katynia tragicznie zginęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński, Jego Małżonka Maria Kaczyńska, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i ...

Jakie uniwersytety, jaka nauka za 10 lat?

W dniach 17-18 lutego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez FNP w ramach cyklu „Fundacji dyskusje o nauce”, która w tym roku, ze względu na wagę i aktualność tematu,  poświęcona była strategiom rozwoju polskiego systemu nauki i szkol...

Laureaci IV edycji programu VENTURES

Fundacja wyłoniła laureatów IV edycji programu VENTURES* wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski. Dziewięcioro laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma im...