Rysunek

Nowe odkrycie uczestników programu MPD

Uczestnicy programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokonali odkrycia, które pozwoli na kontrolowanie procesu rozwoju roślin, a także umożliwi modulację ich odpowiedzi...
test www slider 2

Raport Roczny 2012

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Fundacji, który ukazuje nasze działania w 2012 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora,...

Rozstrzygnięcie konkursu w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii ?Monografie FNP? jedną nową pracę: „Przesiedlenia a pamięć. Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukra...
dr Piotr Sułkowski

Laureat FNP zdobył prestiżowy grant ERC

Dr Piotr Sułkowski, fizyk z UW, laureat programów START, Homing Plus oraz INTER FNP, zdobył prestiżowy Starting Grant przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu IDEAS. Na realizację projektu pt.”Quantum fields a...