Wyniki VI edycji programu POMOST

Fundacja rozstrzygnęła kolejną edycję programu POMOST*, skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. 14 laureatek w konkursie dla obszaru Bio, Info, Techno i 3 laureatki w konkursie dla po...

Wyniki 6. konkursu HOMING PLUS: bio, info, techno

Fundacja rozstrzygnęła szóstą edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. 16 laureatów tej edycji konkursu (dziedziny bio, info, techno) otrzyma od FNP finans...

Nowi laureaci Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy. Laureatami szesn...

Laureaci FNP w spocie ERC

Zachęcamy do obejrzenia filmu „The ERC, where dreams come true”, prezentującego trójkę polskich laureatów grantów ERC dla wybitnych młodych uczonych prowadzących badania w Europie. Są oni także laureatami Fundacji. Bohaterami filmu są: pr...