Pierwszy e-book w serii Monografie FNP

Najnowsza publikacji z serii Monografie FNP – Praktyka polityczna. Od ?Państwa? do ?Praw? Platona autorstwa Doroty Zygmuntowicz – jest pierwszą książką z serii, którą można kupić nie tylko w wersji drukowanej, ale również elektronicznej. ...

Laureaci VII edycji programu Ventures

Fundacja wyłoniła laureatów VII edycji programu VENTURES* wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski. W obecnej edycji konkursu, dziewięciu najlepiej oceniony...

Laureaci programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów III edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrz...

Podpisanie umowy projektu SKILLS

Z radością informujemy o podpisaniu umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie projektu  ?SKILLS? w ramach Działania 4.2 ?Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym? Programu O...

Doktorat honoris causa dla prof. Macieja Żylicza

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za wybitny wkład w rozwój biochemii i biologii molekularnej, szczególnie za badania nad białkami...

Laureaci ostatniej edycji programu WELCOME

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartej i ostatniej edycjiprogramu WELCOME* adresowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację projektów badawczych w Polsce. Laureatami czw...

Nagroda Artura Rojszczaka przyznana

Klub Stypendystów FNP na swoim dorocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy, rozstrzygnął konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest to nagroda dla młodych uczonych, którzy obok wybitnych osiągnięć naukowyc...