1-Modele_artefakty_kolektywy_m_rm

Nowa książka w serii Monografie FNP

W serii Monografie FNP ukazał się kolejny tytuł: Modele, artefakty, kolektywy Łukasza Afeltowicza, toruńskiego socjologa i filozofa. Modele, artefakty, kolektywy to publikacja lokująca się na przecięciu filozofii, nauk społecznych i kognitywistyki. P...
Dr_Justyna_Olko

Laureatka FNP zdobyła grant ERC

Dr Justyna Olko, laureatka programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła – w drodze międzynarodowego konkursu – prestiżowy Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach programu IDEAS. Dr Olko jest dziew...

Laureaci kolejnej edycji programu HOMING PLUS

Fundacja rozstrzygnęła piątą edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych, pracujących za granicą, do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. 14 laureatów obecnej edycji otrzyma od FNP finansowanie w łącznej wysokości 4 mln z...

Nowe oferty pracy

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Oferty pracy w projektach laureatów, gdzie regularnie zamieszczamy nowe ogłoszenia o naborach do zespołów liderów projektów badawczych, które uzyskały wsparcie FNP. Młodzi badacze znajdą tam atrakcyjne oferty pracy n...

Wyniki V edycji programu POMOST

Fundacja rozstrzygnęła kolejną edycję programu POMOST*, skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Do konkursu zostały zgłoszone 83 wnioski (71 wniosków w obszarze Bio, Info, Techno, 12 ...

Rozstrzygnięcie IX edycji programu VENTURES

Fundacja ogłosiła wyniki IX edycji programu VENTURES* wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski. Do obecnie rozstrzygniętego konkursu wpłynęły 72 wnioski. Dz...