II edycja programu POMOST – lista laureatów

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu POMOST adresowanego do rodziców-naukowców. Do udziału w konkursie zgłosiło się 109 kandydatek ? matek ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach prowadzących badania naukowe.Decyz...

START 2012 – laureaci konkursu

Fundacja rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w programie START ? stypendia dla młodych uczonych. Laureaci ? 117 wybitnych młodych badaczy ? zostali wyłonieni spośród 968 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 z...

Wyniki konkursu w programie HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów czwartej edycji programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych pracujących za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. 21 laureatów konkursu otrzyma od FNP subsydium badawcze, w którego skład wcho...

Fundacja wyłoniła laureatów programu KOLUMB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła pięciu laureatów programu KOLUMB (edycja 2/2011), którzy otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w prestiżowym ośrodku naukowym. Do konkursu drugiej w 2011 roku e...
Muzyka wobec

Nagroda dla książki z serii Monografie FNP

Książka Pawła Gancarczyka Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku została nagrodzona w tegorocznym konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej, towarzyszącym XVIII Wrocławskim Targom Książki Naukowej. A...

Laureatki programu POMOST

Fundacja rozstrzygnęła kolejną edycję programu POMOST* (w dziedzinach Bio, Info, Techno), wspierającego rodziców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. W dwuetapowym konkursie Fundacja wyłoniła 12 laureatek, k...