Fundacja pod lupą

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszej kompleksowej ewaluacji zewnętrznej swoich programów. Ewaluację, na zlecenie Fundacji, przeprowadzili zagraniczni eksperci reprezentujący prestiżowe instytucje wspierające naukę. Celem ewaluacji była bezstronna anali...

Przyznano stypendia konferencyjne

Zakończyła się IV w tym roku edycja konkursu o stypendia konferencyjne realizowanego przez FNP we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Stypendia na dofinansowanie kosztów udziału polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach, sympozj...

Przedłużenia w programie POWROTY/HOMING

Fundacja wyłoniła osoby, które otrzymają dodatkowe środki na przedłużenie dwuletniego subsydium POWROTY/HOMING na trzeci rok. Lista obejmuje ośmiu laureatów programu POWROTY/HOMING z edycji 2008. Każdy stypendysta otrzyma 70 tys. zł. Przedłużenia prz...

?Interfejsy? w MONOGRAFIACH

?Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu? autorstwa Piotra Celińskiego to kolejna, już 134, książka wydana w ramach serii MONOGRAFIE FNP. Interfejsy to elementy technologii, które umożliwiają ?rozmowę? z maszynami cyfrowymi, pełniąc funkcję ?...

KOLUMB, START, VENTURES ? co się dzieje w konkursach?

Informujemy, że zakończył się pierwszy ? formalny ? etap oceny wniosków złożonych do jesiennej edycji programu KOLUMB. Kryteria formalne spełniają wszystkie 94 wnioski zgłoszone do programu. W kolejnym etapie wnioski zostaną przekazane do merytoryczn...

Oferta dla laureatów programu Mistrz

Laureaci wszystkich dotychczasowych edycji programu MISTRZ, którzy zakończyli już realizację subsydium, mogą ubiegać się o zagraniczne naukowe stypendium wyjazdowe typu sabbatical leave. Stypendium wyjazdowe przyznawane jest w drodze otwartego konkur...

Nagrody Fundacji wręczone

Wczoraj, 8 grudnia, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2010. Statuetki odebrało osobiście troje laureatów Nagrody? prof. Anna Wierzbicka, prof. Tomasz Guzik i prof. Tadeusz Marek K...