fnp_raport_2020_okladka

Raport Roczny Fundacji

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2020 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2020 roku wraz ze streszczonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem audytora...