Sobiczewski

Pożegnanie prof. Adama Sobiczewskiego

20 października w Warszawie, w wieku 86 lat, zmarł prof. Adam Sobiczewski, wybitny fizyk specjalizujący się w badaniach struktury i własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych; laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej’ 95 w dziedzinie ...