nabor ekspertow strona_adi 2

Nabór ekspertek i ekspertów – runda dwunasta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dwunastą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wd...
FNP-Monografie (1)

Laureaci programu MONOGRAFIE FNP

Uprzejmie informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „MONOGRAFIE FNP” dwie nowe prace:   dr Maciej Kassner, Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii pol...