386A4650s

Nowy skład Rady Fundacji

25 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady FNP kadencji 2020-2024, która rozpoczęła się 1 września br., po zakończeniu kadencji Rady przypadającej na lata 2016-2020. Posiedzenie poprzedziło uroczyste spotkanie członków Rady...
Poreba_Helios_Archiwum prywatne

Laureaci FNP publikują w JACS

Laureaci programów FNP z Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z amerykańskimi badaczami, opracowali nową metodę równoległego obrazowania aktywności enzymów proteolitycznych w komórkach. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie ...
1procent_2_small

Dziękujemy za 1% dla młodych naukowców!

Serdecznie dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, aby pomóc młodym naukowcom – stypendystom programu START. W okresie letnim urzędy skarbowe przekazywały na konto Fundacji środki z...

List otwarty

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jest jednym z sygnatariuszy listu otwartego wystosowanego przez przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce do Posłów i Senatorów RP w sprawie ewentualnego połączenia Ministerstwa Nauki ...
bannery_strona_slider

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Od dzisiaj, 23 września, do 2 listopada br.  młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021). Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyz...