008

InPhoTech z grantem w ramach Horyzont 2020

InPhoTech to kolejna, po Scope Fluidics, polska firma wspierana przez FNP, której potencjał został dostrzeżony i nagrodzony w konkursie Komisji Europejskiej – grantem w wysokości 2,153 mln euro w ramach II fazy Instrumentu MŚP. To wyróżnienie n...