Stypendyści FNP w plebiscycie „Polacy z werwą”

Aż pięciu stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znalazło się w gronie kandydatów plebiscytu „Polacy z werwą”, który wyróżnia młodych, utalentowanych i innowacyjnych Polaków. W drugim etapie plebiscytu znaleźli się stypendyści programu START: ...

Nagrody POLITYKI dla naszych laureatów

Tygodnik „Polityka” po raz 14. przyznał Nagrody Naukowe dla wybitnych młodych badaczy. Wśród nagrodzonych tradycyjnie już znalazła się duża grupa laureatów różnych programów FNP. Dwoje spośród pięciu badaczy wyróżnionych przez „Politykę” nagrodami gł...
teloglehi

Laureaci Fundacji odkryli nową planetę

Międzynarodowy zespół badaczy kierowany przez dra Radosława Poleskiego, laureata programu START 2010 i 2011, odkrył nowy pozasłoneczny system planetarny. Praca opisująca wyniki badań została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Astrophysic...