Marek Dziubiński_fot. Michał Gmitruk

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla Medicalgorithmics

Z radością informujemy o sukcesie dr. Marka Dziubińskiego, laureata Fundacji i założyciela firmy ? spółka ta została wyróżniona tegoroczną Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Innowacyjność. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była instytucją z...

Sukces zespołu laureata programu WELCOME

Grupa kryptologów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego kierowana przez dr. hab. Stefana Dziembowskiego, laureata programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dokonała konstrukcji protokołów kryptograficznych...
wafel

Tajemnice cholesterolu coraz lepiej znane

  Dr Łukasz Jaremko i dr Mariusz Jaremko, laureaci programów START i VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są współautorami ważnych odkryć dotyczących transportu cholesterolu w komórce, opublikowanych właśnie w magazynie „Science”. Mł...
63th Lindau Nobel Laureate Meeting

Piątka laureatów FNP spotka się z noblistami

Pięcioro utalentowanych polskich naukowców reprezentujących nauki medyczne zakwalifikowało się do grupy 600 najlepszych młodych naukowców z prawie 80 krajów, którzy wezmą udział w. Tegoroczny zjazd odbędzie się w dniach 29 czerwca –  4 lipca br...