Sukcesy dr hab. Heleny Krasowskiej

Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie KWERENDA w latach 2007, 2010 dr hab. Helena Krasowska profesor Instytutu Slawistyki PAN otrzymała wyróżnienie za prowadzenie i popularyzację badań nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschod...

Nagroda dla Anny Engelking w Przeglądzie Wschodnim

Mamy przyjemność poinformować  o sukcesie Anny Engelking, autorki książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku wydanej w serii Monografie FNP, która w XX. edycji konkursu „Przeglądu Wschodniego”  za...