Metylotransferaza bez tajemnic

Zapraszamy do wysłuchania powstałej we współpracy z Fundacją audycji Krzysztofa Michalskiego z cyklu „Naukowy zawrót głowy”, emitowanego na antenie Jedynki Polskiego Radia. Jej gośćmi byli nasi laureaci: prof. Janusz Bujnicki (laureat pro...

Robot, który leczy

Michał Mikulski, doktorant na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, laureat Fundacji w ramach programu VENTURES, skonstruował wraz z zespołem nowatorskie urządzenie – robota do wspomagania rehabilitacji pacjentów...

Zidentyfikowany gen w Nature Genetics

Chcielibyśmy poinformować o sukcesie dr hab. Arkadiusza Piotrowskiego z Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku,  laureata programów FOCUS i SKILLS/MENTORING. Badania dr. hab. Piotrowskiego, realizowane wspólnie z pro...

Sukcesy dr hab. Heleny Krasowskiej

Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie KWERENDA w latach 2007, 2010 dr hab. Helena Krasowska profesor Instytutu Slawistyki PAN otrzymała wyróżnienie za prowadzenie i popularyzację badań nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschod...

Nagroda dla Anny Engelking w Przeglądzie Wschodnim

Mamy przyjemność poinformować  o sukcesie Anny Engelking, autorki książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku wydanej w serii Monografie FNP, która w XX. edycji konkursu ?Przeglądu Wschodniego?  za...