Prof. Wiesław Gruszecki

Sukces laureata programu TEAM

Badacze z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracujący pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego, laureata programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odkryli mechanizmy molekularne leżące u podstaw procesów przystosowania fotosyn...

Przełomowe odkrycie w terapii chorych na SM

Prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj (Akademia Medyczna w Łodzi) w 1994 roku otrzymał  Nagrodę FNP, za badania dotyczące nowych mechanizmów immunologicznych w autoimmunologicznych chorobach układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia ...
Rysunek

Nowe odkrycie uczestników programu MPD

Uczestnicy programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokonali odkrycia, które pozwoli na kontrolowanie procesu rozwoju roślin, a także umożliwi modulację ich odpowiedzi...

Wielkie odkrycie laureata FNP – dra Miłosza Giersza

Dr Miłosz Giersz, laureat programu Kwerenda w 2011 roku, dokonał wraz ze swoją ekipą niezwykłego odkrycia w Peru. Polscy naukowcy znaleźli sześćdziesiąt trzy szkielety, ponad 1200 przedmiotów i przede wszystkim pierwszy nienaruszony grobowiec arystok...