Nagroda Historyczna Polityki dla stypendysty FNP

Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego laureata Fundacji. Tegoroczny stypendysta programu START, Przemysław Gasztold-Seń otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki” 2013 w kategorii debiut. Nagrodzona została jego książka Koncesjonowany nacjona...
Crossota

Laureat programu HOMING PLUS zbadał dno oceanu

Międzynarodowy zespół naukowców, w składzie którego znalazł się dr hab. Tomasz Niedzielski z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat programu HOMING PLUS, ogłosił na łamach prestiżowego czasopisma naukowego PLoS...

Kolejne nagrody dla Monografii FNP

Z przyjemnością informujemy o nagrodach przyznanych ostatnio: autorowi książki wydanej w serii Monografie FNP oraz jednej z książek. Michał Łuczewski, autor książki Odwieczny naród  jest laureatem tegorocznej, przyznanej już po raz trzynasty Nagrody ...

Laureaci FNP w spocie ERC

Zachęcamy do obejrzenia filmu „The ERC, where dreams come true”, prezentującego trójkę polskich laureatów grantów ERC dla wybitnych młodych uczonych prowadzących badania w Europie. Są oni także laureatami Fundacji. Bohaterami filmu są: pr...

Laureaci FNP zapraszają do Polski

Prezentujemy film promujący Polskę jako atrakcyjne miejsce prowadzenia badań naukowych. Do przyjazdu do naszego kraju zachęcają laureaci Fundacji, wybitni przedstawiciele młodego pokolenia badaczy, którzy po wieloletnich pobytach za granicą wybrali P...
Zdjęcie_Niedoceniania plastyczność mózgu

Odkrycie laureata programu HOMING PLUS

Dr Marcin Szwed, laureat programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wspólnie z naukowcami z Francji udowodnił, że nauka czytania potrafi całkowicie przeprogramować komórki ludzkiego mózgu. Dzięki eksperymentom z wykorzystaniem obrazowania...