wizualizacja1

Laureat START FNP publikuje w Nature Plants

Dr Michał Gabruk z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat programu START FNP, wyjaśnił jedną z zagadek fotosyntezy dotyczącą biosyntezy chlorofilu. Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Plants. Życie...
Bez tytułu

Publikacja laureatów FNP w prestiżowym PNAS

Prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, laureat wielu programów FNP, razem  ze współpracownikami z ICHO – prof. Agnieszką Szumną (POMOST FNP), dr Olgą Staszewską-Krajewską i dr Hanną Jędrzejewską oraz z Kalifornii ...