Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2023: Publikacja i promocja cyklu artykułów, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 3 części

Zapytanie ofertowe na: Publikację i promocję cyklu artykułów, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 3 części. Zamawiający przekazuje w załączeniu następujące dokumenty do publi...