Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2017 Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach grantobiorców finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR, na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe: Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach grantobiorców finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny ...