Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 20/POIG/2013 – opracowanie kilkustronicowego dodatku stanowiącego integralną część opiniotwórczego dziennika ogólnopolskiego i dystrybuowanego z tym dziennikiem oraz opracowanie i rozpowszechnienie elektronicznej wersji dodatku w portalu Wydawcy

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kilkustronicowego dodatku o projektach naukowych realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącego integralną część ...