Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 15/2013 – rezerwacja oraz sprzedaż miejsc noclegowych w kraju i za granicą oraz rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej

Zapytanie ofertowe dotyczące rezerwacji oraz sprzedaży miejsc noclegowych w kraju i za granicą oraz rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej w projekcie SKILLS. Termi...