Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe 26/POIR/2019 Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR.

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 26/POIR/2019 wygrała firma: MK Publishing Marta Koton-Czarnecka, ul. Zakręcona 16, 03-030 Warszawa, z ceną brutto: 96 813,30 zł, Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Z...