Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 na obsługę dziennikarską działań promujących programy grantowe finansowane w ramach PO IR oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 wygrała firma: MK PUBLISHING Marta Koton-Czarnecka, ul. Zakręcona 16, 03-030 Warszawa z ceną brutto: 73 092,75 zł. Zapytanie ofertowe: Obsługa dziennikarska działań promujących progra...