Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 na przeprowadzenie serii 3 szkoleń dla laureatów programu FIRST TEAM realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w zakresie skutecznego zarządzania zespołem badawczym

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 wygrała firma: Konsorcjum APHR Sp. z o.o., ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa oraz Iwo Konopek zamieszkały przy ul. Podmiejskiej 36/10, 41-506 Chorzów z ceną brutto: 8 631,00 ...

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 na obsługę dziennikarską działań promujących programy grantowe finansowane w ramach PO IR oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 wygrała firma: MK PUBLISHING Marta Koton-Czarnecka, ul. Zakręcona 16, 03-030 Warszawa z ceną brutto: 73 092,75 zł. Zapytanie ofertowe: Obsługa dziennikarska działań promujących progra...