Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2022: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego zamykania i trwałości projektów finansowanych z PO IR w formule on-line dla beneficjentów konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Rozstrzygnięte: Zamawiający do wykonania zamówienia 06/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, za cenę netto=brutto: 16 250,00 zł. Uzasadnienie wyboru: Ofer...