Zamówienia udzielane w ramach projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 na przeprowadzenie serii 3 szkoleń dla laureatów programu FIRST TEAM realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w zakresie skutecznego zarządzania zespołem badawczym

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 wygrała firma: Konsorcjum APHR Sp. z o.o., ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa oraz Iwo Konopek zamieszkały przy ul. Podmiejskiej 36/10, 41-506 Chorzów z ceną brutto: 8 631,00 ...