Mistrzowie i Noblista

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz szesnasty przyznała subsydia profesorskie MISTRZ wybitnym doświadczonym uczonym podejmującym nowe kierunki badań. 24 października br. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom obecnie rozstrzygn...
dr hab. Ewelina Knapska_fot. Tomasz Stankiewicz

Uczenie się przyjemnych doznań rozszyfrowane

Zespołowi naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie udało się udowodnić, że w procesie uczenia się i zapamiętywania przyjemnych doznań udział bierze konkretna część mózgu, tzw. jądro środkowe ciała migdałowatego. ...

Stypendia START przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 21. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców. W tym roku otrzyma je 127 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w...