Stypendia START przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 21. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców. W tym roku otrzyma je 127 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w...
Zdjęcie_Niedoceniania plastyczność mózgu

Odkrycie laureata programu HOMING PLUS

Dr Marcin Szwed, laureat programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wspólnie z naukowcami z Francji udowodnił, że nauka czytania potrafi całkowicie przeprogramować komórki ludzkiego mózgu. Dzięki eksperymentom z wykorzystaniem obrazowania...
Sonda kapsułkowa

Elegancka kapsułka w walce z rakiem przełyku

Dr Michalina Góra, laureatka programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wraz z badaczami z USA zbudowała nowe urządzenie, które pozwala na wczesne wykrywanie zmian chorobowych przełyku w sposób niezwykle szybki, prosty i komfortowy dla pacje...