banner_HOMINGiPOWROTY_pl

Młodzi badacze wracają do pracy naukowej w Polsce

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwsze konkursy w programach HOMING i POWROTY. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 13 mln zł trafi do osiemnastu młodych badaczy, którzy będą realizować innowacyjne projekty B+R w Polsce. Środki pochodz...
Humboldt_baner_PL

Stypendia w Polsce czekają na naukowców z Niemiec

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziesty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Od dzisiaj do 30 wr...
FNP25CMYKpl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ma już 25 lat

Ponad 10 tysięcy indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród, ponad 300 zespołów badawczych zatrudniających młodych badaczy i przeszło  928 mln zł przekazanych polskiej nauce i naukowcom ? to bilans 25-lecia działalności Fundacji na rzecz Nauki Pol...