Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 przyznane

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP, cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspe...

Mistrzowie i Noblista

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz szesnasty przyznała subsydia profesorskie MISTRZ wybitnym doświadczonym uczonym podejmującym nowe kierunki badań. 24 października br. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom obecnie rozstrzygn...
dr hab. Ewelina Knapska_fot. Tomasz Stankiewicz

Uczenie się przyjemnych doznań rozszyfrowane

Zespołowi naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie udało się udowodnić, że w procesie uczenia się i zapamiętywania przyjemnych doznań udział bierze konkretna część mózgu, tzw. jądro środkowe ciała migdałowatego. ...