Stypendia START przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 21. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców. W tym roku otrzyma je 127 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w...
Zdjęcie_Niedoceniania plastyczność mózgu

Odkrycie laureata programu HOMING PLUS

Dr Marcin Szwed, laureat programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wspólnie z naukowcami z Francji udowodnił, że nauka czytania potrafi całkowicie przeprogramować komórki ludzkiego mózgu. Dzięki eksperymentom z wykorzystaniem obrazowania...