Dr_Justyna_Olko

Polska badaczka z UW z grantem ERC

Dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła – w drodze międzynarodowego konkursu – prestiżowy Starting Grant przyznany przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach program...