Dziewięciu Mistrzów i Noblista

Prof. Thomas C. Schelling, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, będzie gościem honorowym uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która odbędzie się 11 października o godz. 12.00 w Szkole Gł...
Dr_Justyna_Olko

Polska badaczka z UW z grantem ERC

Dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła – w drodze międzynarodowego konkursu – prestiżowy Starting Grant przyznany przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach program...