banner_Aleksander

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów dwudziestego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski dwóch wybitnych profesorów z Niemiec. Stypendystami...
zdziarska-2

Środki na innowacyjne badania czekają na naukowców

Jeszcze niespełna dwa tygodnie mają naukowcy na ubieganie się o granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w łącznej wysokości 42 mln zł. Aplikacje są przyjmowane do 16 stycznia br. Finansowanie pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ofe...