chorzy_C19_debata_grafiki1

Jak wspierać naukowców z Ukrainy?

Ruszyła akcja fundraisingowa na rzecz naukowców i naukowczyń z Ukrainy. Poprzez stronę pomocukrainie.fnp.org.pl można przekazywać wsparcie finansowe na projekty realizowane przez naukowców lub studentów z Ukrainy w ramach Programu Współpracy Polsko-U...
Plansza tytułowa_ogólna

Trzy dekady działania na rzecz nauki polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która jest największym, pozabudżetowym źródłem finansowania nauki w Polsce, działa już od ponad 30 lat. Przez ten czas Fundacja przeznaczyła na wspieranie nauki w Polsce ponad 1,7 mld zł, a liczba przyznanych stypend...
Premiera publikacji "Sięgając po niezbadane"

30 wybitnych dokonań polskich badaczy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wydała publikację prezentującą 30 wyjątkowych osiągnięć badawczych dokonanych przez polskich uczonych, które zostały zauważone i docenione w światowej nauce. Książka ?Sięgając po niezbadane. Osiągnięcia naukowe ...