zdziarska-2

Środki na innowacyjne badania czekają na naukowców

Jeszcze niespełna dwa tygodnie mają naukowcy na ubieganie się o granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w łącznej wysokości 42 mln zł. Aplikacje są przyjmowane do 16 stycznia br. Finansowanie pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ofe...
banner_pan2

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa przyznana

Światowej klasy naukowcy – prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali uhonorowani Polsko-Amerykańską Nagrodą Naukową przyznawaną wspól...