Celowana terapia autyzmu? Polscy badacze mózgu pokazują, że to możliwe.

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Naukowcy z centrum doskonałości BRAINCITY działającym w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, opracowali eksperymentalną terapię celowaną autyzmu. Stanowi to przełom w rozumieniu możliwości leczenia objawów tego złożonego zaburzenia. Ich odkrycia zostały właśnie opublikowane w czołowym amerykańskim czasopiśmie naukowym Molecular Psychiatry. Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Doktor Alicja Puścian wraz z zespołem prowadzącym badania pod kierunkiem Profesor Eweliny Knapskiej w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk wykazali, że eksperymentalna terapia dostosowana do konkretnych objawów autyzmu jest nie tylko możliwa, ale i efektywna. Czytaj więcej

Cofnij