Co decyduje o sukcesie w nauce? Konferencja na temat zarządzania karierą naukową

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w organizowanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz brytyjską organizację VITAE  konferencję pt.

What makes successful researchers? Supporting career development in science

Konferecja, organizowana w ramach projektu SKILLS, odbędzie się 19 września 2013 r., w godzinach: 9.00-16.45 w hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 mapa Jej głównym celem jest zainicjowanie dyskusji i zastanowienie się nad kwestią: czy i jakiego typu wsparcie jest najbardziej potrzebne naukowcom pracującym w Polsce.

Dążenie do sukcesu w nauce jest równie silne jak w innych dziedzinach działalności człowieka. Jednak tym, co wyróżnia naukę od pozostałych obszarów aktywności, jest wciąż rozpowszechniony mit, że sukces naukowca zależy wyłącznie od jego indywidualnych zdolności i ciężkiej pracy, a jedyne sensowne wsparcie, jakiego można naukowcom udzielić, to sfinansowanie ich badań. Jednak coraz częściej okazuje się, że wyzwania, przed którymi stają naukowcy, nie mają wyłącznie wymiaru finansowego, a decyzje podejmowane na kolejnych etapach rozwoju kariery naukowej istotnie wpływają na ich dalsze losy. Wybór promotora czy miejsca stażu podoktorskiego, wybór specjalizacji naukowej czy wreszcie decyzja o założeniu zespołu naukowego to tylko niektóre z takich wyzwań. Od trafności dokonanych wyborów, a także od umiejętności realizacji powziętych planów, w nie mniejszym stopniu niż od uzyskania kolejnego grantu czy stypendium zależy przyszły sukces. A zatem, aby osiągnąć sukces w nauce, warto świadomie zarządzać własną karierą naukową.- uzasadnia potrzebę dyskusji na ten temat Adam Zieliński, zastępca dyrektora ds. działalności programowej FNP.

W trakcie konferencji przedstawimy dostępne już dla naukowców narzędzia, które mogą ułatwić zarządzanie własną karierą, takie jak np. mentoring. Ponadto zaprosimy uczestników do dyskusji na temat przydatności dla nauki narzędzi, które sprawdziły się w innych dziedzinach ? takich jak np. coaching, od lat stosowany z powodzeniem przez kadrę zarządzającą w biznesie.

Do współpracy przy organizacji konferencji zaprosiliśmy VITAE UK –  wiodącą organizację wspierającą rozwój pracowników naukowych brytyjskich uniwersytetów i instytutów badawczych. VITAE posiada w swojej ofercie wiele narzędzi, które mogą być pomocne w planowaniu i realizacji ścieżki kariery, nie tylko w środowisku naukowym, ale także poza nim. W trakcie konferencji zaprezentowane zostanie Researcher Development Framework (RDF) ? opracowane przez VITAE profesjonalne narzędzie pomagające naukowcom samodzielnie ocenić, jakie umiejętności i wiedzę już posiadają, jakie inne umiejętności są im niezbędne, aby osiągnąć obrany cel oraz zaplanować indywidualną karierę i rozwój. RDF został opracowany przez liczną grupę ekspertów, w oparciu o dane empiryczne uzyskane poprzez badania brytyjskiego środowiska naukowego.

Spotkanie będzie miało formę dyskusyjno-warsztatową. Planujemy dwie dyskusje panelowe oraz sesje warsztatowe. Chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do podjęcia szerokiej dyskusji uwzględniającej różne punkty widzenia, do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy uczonych na każdym etapie rozwoju kariery.

FNP-VITAE program

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza internetowego https://konferencje.fnp.org.pl do 12 września.

Potwierdzenia udziału zostaną wysłane w dn. 13 września.

Językami konferencji będzie angielski i polski (zapewniamy tłumaczenie).

 Koszty dojazdu na konferencję ponoszą uczestnicy. Osobom mieszkającym poza Warszawą zapewniamy bezpłatny nocleg w dn. 18 września.

Cofnij