Co można zrobić, aby pomóc rozwijać polską naukę? Jak „zapisać dobro” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 4-8 marca trwa akcja społeczna „Zapisz Dobro”, realizowana przez organizacje pozarządowe działające w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej współtworzy tę inicjatywę i zachęca do świadomego rozporządzania własnym majątkiem, w tym również do wsparcia nauki poprzez zapis testamentowy.

Zapis testamentowy dla danej organizacji to wyraz wsparcia wartości, które są bliskie sporządzającemu taki dokument. Z myślą o tych wszystkich osobach ruszyła kampania „Zapisz Dobro”.

Wsparcie nauki

W przypadku uwzględnienia w testamencie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przekazane środki zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie stypendiów dla młodych naukowców w programie START albo na wsparcie innej grupy uczonych uzgodnionej przez testatora z FNP.

Zapis testamentowy na rzecz badaczy sporządził prof. Wacław Szybalski. Dzięki przekazanym funduszom od roku 2022 FNP przyznaje stypendium im. prof. Wacława Szybalskiego. Otrzymują je laureatki lub laureaci konkursu w programie START, wyróżnieni za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej. Szczegółowe informacje na stronie: start.fnp.org.pl.

Profesor Wacław Szybalski (1921-2020) był wybitnym polskim naukowcem urodzonym w Lwowie, genetykiem, który stworzył  podwaliny do powstania współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki Jego pionierskim badaniom powstały nowe dziedziny nauki, takie jak biologia syntetyczna i terapia genowa. Pracował m.in. w University of Wisconsin-Madison. Jego wybitne osiągnięcia zostały wyróżnione: doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyznaniem przez Prezydenta RP Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Oglądaj historię prof. Wacława Szybalskiego >>

Zapis testamentowy na rzecz FNP

Testament mogą sporządzić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące w stanie wyrazić swoją wolę. Dokument ten należy napisać osobiście, bez niczyjej pomocy. Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy i rekomendowaną przez nas formą testamentu jest akt notarialny. Sporządzenie testamentu w obecności notariusza – bez względu na to, czy odbędzie się to w kancelarii notarialnej czy też poza nią – daje największą pewność, iż wola darczyńcy zostanie zrealizowana. Zgodnie z prawem testament można także sformułować ustnie lub własnoręcznie napisać i złożyć pod nim swój podpis.

W testamencie można:

  • przekazać Fundacji dowolny składnik swojego majątku, np. kwotę pieniężną lub nieruchomość. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • ustanowić FNP jedynym spadkobiercą (np. w sytuacji gdy brak jest innych spadkobierców lub gdy interesy najbliższych zostały zabezpieczone w inny sposób). Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • powołać FNP do spadku wspólnie z innymi osobami lub instytucjami, którym chcą Państwo przekazać swój majątek. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz

Dowiedz się więcej >>

 

Kampanię “Zapisz Dobro” można śledzić w portalach: www.napisztestament.org.pl; oraz poprzez media społecznościowe: Facebook – http://www.facebook.com/NapiszTestament; LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/napisz-testament/.

Fot. dr Izabela Stupka (Archiwum prywatne)

 

 

 

Cofnij