Prof. dr Sascha Feuchert

Sascha_groß(1)Sascha Feuchert jest profesorem nowoczesnej literatury niemieckiej imienia Ernsta Ludwiga Chambré. W pracy koncentruje się na literaturze holokaustu i nauczaniu. Jest szefem Zakładu Literatury Holokaustu w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. Profesor Feuchert przede wszystkim odpowiada za planowanie i wdrażanie projektów badawczych, a także koordynację współpracy ze szkołami i instytucjami szkolnictwa nadprogramowego. Poza literaturą Holokaustu i nauczaniem, jego zainteresowania badawcze oscylują wokół kwestii literatury niemieckiej po roku 1945, historii i współczesności cenzury, gatunkach popularnych w literaturze i ich historii (szczególnie powieści detektywistycznej), antysemityzmie literackim, a także obszarach problemowych ?kryminalistyki literaturoznawczej? (szczególnie fałszerstw literackich i autobiograficznych).

 

 

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska

Foto_Radziszewska_Krystyna Radziszewska jest profesorką germanistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor Radziszewska jest także członkinią zarządu Komisji ds. Historii Niemców w Polsce. W badaniach koncentruje się na problematyce regionalnej, stosunkach polsko-niemieckich, problematyce społecznej, politycznej, kulturalnej i gospodarczej krajów niemieckojęzycznych, historii i kulturze łódzkich Niemców. Ponadto, profesor Radziszewska zajmuje się historią i kulturą łódzkich Żydów w latach 1918-1950, literacką stroną miasta Łodzi do roku 1939, gettem łódzkim ? jego dziejami, kulturą i literaturą, a także żydowską awangardą w Łodzi pierwszej połowy XX w.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wspólnych badaniach

W konkursie 2022 nagrodzono osiągnięcia prof. Feucherta i prof. Radziszewskiej w obszarze badań nad Holokaustem. W opinii jury, badania laureatów nad świadectwami literackimi z getta żydowskiego w Łodzi (Ghetto Litzmannstadt) ? drugiego największego getta w Polsce pod niemiecką okupacją ? znacząco przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury szczególnie doceniło pięciotomową publikację Kronika Getta opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych, jak również Encyklopedię Getta.

Wydania te, opatrzone komentarzami i przypisami, to zapiski tworzone wspólnie przez mieszkańców żydowskiego getta, które służą zarówno dokumentacji wydarzeń historycznych, takich jak deportacje, ale też zachowaniu historii kultury żydowskiej. Zdaniem jury mają one fundamentalne znaczenie dla badań nad żydowskim życiem w getcie, ale też stanowią istotną podstawę dla poszukiwania odpowiedzi na pytania, które wybiegają daleko poza badanie literatury. Jury było pod szczególnym wrażeniem przekładu wspólnych publikacji na aż cztery języki (niemiecki, polski, angielski i jidysz), a także działań popularyzatorskich prowadzonych przez oboje literaturoznawców, które mają dalekosiężny wpływ na społeczeństwo.

Sascha Feuchert i Krystyna Radziszewska współpracują ze sobą od lat 90-tych. Z biegiem czasu zapoczątkowana przez nich bilateralna współpraca rozwinęła się w rozbudowaną międzynarodową sieć współpracujących ze sobą badaczy z różnych dyscyplin. Na ich uniwersytetach z kolei powstały cieszące się międzynarodową renomą ośrodki badawcze, które zajmują się studiami nad Holokaustem. Feuchert i Radziszewska przedstawili swoje odkrycia dotyczące życia Żydów w getcie szerokiej publiczności w niemieckojęzycznej audycji radiowej, a także wykorzystali efekty swoich prac jako podstawę do przygotowania materiałów dydaktycznych dla szkół.

 

Cofnij