Prof. dr Sascha Feuchert

Sascha_groß(1)Sascha Feuchert jest profesorem nowoczesnej literatury niemieckiej imienia Ernsta Ludwiga Chambré. W pracy koncentruje się na literaturze holokaustu i nauczaniu. Jest szefem Zakładu Literatury Holokaustu w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. Profesor Feuchert przede wszystkim odpowiada za planowanie i wdrażanie projektów badawczych, a także koordynację współpracy ze szkołami i instytucjami szkolnictwa nadprogramowego. Poza literaturą Holokaustu i nauczaniem, jego zainteresowania badawcze oscylują wokół kwestii literatury niemieckiej po roku 1945, historii i współczesności cenzury, gatunkach popularnych w literaturze i ich historii (szczególnie powieści detektywistycznej), antysemityzmie literackim, a także obszarach problemowych „kryminalistyki literaturoznawczej” (szczególnie fałszerstw literackich i autobiograficznych).

 

 

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska

Foto_Radziszewska_Krystyna Radziszewska jest profesorką germanistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor Radziszewska jest także członkinią zarządu Komisji ds. Historii Niemców w Polsce. W badaniach koncentruje się na problematyce regionalnej, stosunkach polsko-niemieckich, problematyce społecznej, politycznej, kulturalnej i gospodarczej krajów niemieckojęzycznych, historii i kulturze łódzkich Niemców. Ponadto, profesor Radziszewska zajmuje się historią i kulturą łódzkich Żydów w latach 1918-1950, literacką stroną miasta Łodzi do roku 1939, gettem łódzkim – jego dziejami, kulturą i literaturą, a także żydowską awangardą w Łodzi pierwszej połowy XX w.

 

 

Cofnij