Copernicus Festival o emocjach

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Emocje były tematem przewodnim czwartego Copernicus Festival. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była współorganizatorem tego wydarzenia.

W epoce lotów kosmicznych i inżynierii genetycznej nie sposób przecenić dokonań ludzkiego rozumu, ale warto też dostrzec, że emocje mogą być podstawą racjonalnego działania. A także celem samym w sobie intelektualnego wysiłku i artystycznej twórczości. Wykłady, dyskusje, spotkania, wystawy, warsztaty i pokazy filmowe organizowane w ramach tegorocznej, czwartej już edycji Copernicus Festival miały na celu pokazanie rozmaitych związków między ludzką emocjonalnością i tworzoną przez człowieka kulturą, której nieodłączną częścią jest nauka. Goście festiwalu zastanawiali się, czy przeciwstawianie emocji rozumowi ma sens; czy emocje to to samo co uczucia; jaką rolę emocje odgrywają w literaturze, muzyce i sztuce; jak wpływają na sposób postrzegania i poznawania przez nas świata; na ile ekspresja emocji zależy od wzorców kulturowych.

Gwiazdami festiwalu byli, jak co roku, naukowcy światowej klasy: Antonio i Hanna Damasio ? legendarni neurobiologowie, którzy z sukcesem zakwestionowali tradycyjną dychotomię emocje-rozum; Karen Wynn ? znakomita psycholożka rozwojowa; Paul Bloom ? jeden z najważniejszych współczesnych psychologów i publicysta ?New York Timesa?; Mark Miodownik ? materiałoznawca i popularyzator nauki; oraz Krzysztof Meissner ? wybitny fizyk i fascynujący wykładowca.

Copernicus Festival ma na celu pokazanie różnych wymiarów obecności nauki w kulturze. Został zorganizowany na wzór World Science Festival, który co roku odbywa się w Nowym Jorku, gromadząc najlepszych światowych naukowców i rzesze uczestników. Krakowski Copernicus Festival w podobny sposób stara się pokazywać wzajemny wpływ koncepcji naukowych, religii, literatury i sztuki ? nie tylko poprzez wykłady i dyskusje, ale także projekcje filmów, warsztaty, koncerty i wystawy.

Wydarzenie odbyło się w dniach 23-28 maja 2017 r. w Krakowie.

Inicjatorami Copernicus Festival są Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była współorganizatorem festiwalu.

Cofnij