„Czego nauczyła nas pandemia COVID-19? Czy świat jest przygotowany na kolejną pandemię?” – relacja z debaty

Pozbyć się amnezji, rozwijać zarówno nowe szczepionki, jak i leki przeciwwirusowe, tworzyć scenariusze i procedury działań, działać wielowektorowo, przygotować struktury instytucjonalne – to najważniejsze zalecenia dotyczące przygotowań do wystąpienia ewentualnej pandemii, które zaprezentowali naukowi eksperci podczas zorganizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej debaty pt. „Czego nauczyła nas pandemia COVID-19? Czy świat jest przygotowany na kolejną pandemię?”.

Dyskusja, która odbyła się 16 listopada br., poświęcona była analizie działań podejmowanych u progu wystąpienia pandemii COVID-19 i w jej trakcie, ich skuteczności, lekcji, jaką możemy wyciągnąć ze zdobytych doświadczeń i próbie sprecyzowania rekomendacji na przyszłość.

Swoją wiedzą i opiniami dzielili się czołowi polscy naukowcy w zakresie walki z COVID-19:

  • prof. Marcin Drąg – chemik, Politechnika Wrocławska, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019
  • prof. Andrzej Dziembowski – biolog molekularny, biochemik, genetyk, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018
  • dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG – immunolog, kierowniczka Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Laureatka programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • prof. Krzysztof Pyrć – wirusolog, Uniwersytet Jagielloński. Laureat programów START i POWROTY/HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • prof. Piotr Trzonkowski – lekarz, immunolog, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017

Dyskusję poprowadził prof. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Webinar był także okazją, aby poruszyć temat badań nt. COVID-19 prowadzonych przez wybranych uczestników spotkania i współfinansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z puli dodatkowych środków z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dodatkowe finansowanie w wysokości 15 mln zł – zostało przyznane przez FNP 14 projektom badawczym w czerwcu 2020 roku.

Więcej o badaniach dot. Sars-CoV-2 realizowanych przez uczestników spotkania z dodatkowej puli środków POIR przyznanych przez FNP:

Webinar był realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odpowiedzi na kryzys wywołany koronawirusem (REACT-EU).

Obejrzyj także film i inne debaty na temat COVID-19 organizowane przez FNP w cyklu #UfajmyNauce

 

Belka_logotypy

Cofnij